Dosažené vzdělání:

 • SZŠ a VZŠ Zlín, obor Všeobecná sestra
 • Vyšší zdravotnická škola Zlín, obor Diplomovaná porodní asistentka (DiS.)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, FZV, obor Porodní asistentka (Bc.)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, PdF UP, UOPZŠ (Mgr.)
 • studuji DSP Univerzita Palackého v Olomouci

Certifikované kurzy, osvědčení:


 • Pilotní kurz "Porodní asistentka v komunitní péči", Porodní dům u Čápa, Praha
 • Kurz Laktační Liga, Laktační poradkyně - zdravotník, Olomouc
 • Kurz pro duly, ČAD, Praha
 • Kurz Respektovat a být respektován, Zlín
 • Kurz Instruktor psychomotorického vývoje, Praha
 • Kurz Lektor masáží dětí a kojenců, Praha
 • Kurz Motýlí masáže pro novorozeňátka, Brno
 • Kurz Instruktor kondičního posilování, Praha
 • Kurz Průvodkyně zdravým těhotenstvím a porodem, Havířov
 • Kurz Instruktor plavání těhotných
 • Kurz IPD Profesionální laktační konzultantka, SK


Absolvované odborné semináře a konference:


 • Metody moderní perinatologie, screening, mezioborová spolupráce
 • Zásady přirozené výživy Olomouc
 • Konference "Porodní poranění"
 • Konference "Ca mammy"
 • Konference "Výživa I." - v závislosti na věku a stavu kojence
 • Konference "Porodní asistentka III. tisíciletí"
 • Konference "Výživa II."
 • Krajská konference na porodnické téma
 • Mezinárodní kongres "Pohledy na porod"
 • Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy
 • Fyziologie gravidity a prenatální péče
 • Kojení a fyziologické puerperium
 • Fyziologický porod
 • Celostátní kongres "Porodní asistentka 21.století"
 • Konference "Edukace v porodní asistenci", aktivní účast
 • Konference "Laktační a jiné poradenství"
 • "Využití Bachovy terapie v porodní asistenci"
 • "Nástavbový workshop pro absolventy kurzu PMV"
 • Nejčastější potíže při kojení a jejich řešení, Odborný seminář v Brně
 • Respekt k porodu, Brno 2015
 • "Výživa kojenců a malých dětí", Praha
 • "Tajemství ženského pánevního dna" I., II. Renata Sahani Skálová
 • Kongres XXXI. Neonatologické dny, Zlín
 • "50. konference LaLi. Výživa kojenců a malých dětí", Praha
 • Konference "Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního poradenství a jeho význam v péči o matku a dítě" Medela 2016, Brno
 • Kurz Cvičení pro těhotné a po porodu, Praha 2016
 • Seminář "Zdravé těhotenství, přirozený porod" s německou porodní asistentkou Ingeborg Stadelmann, Brno 2017
 • Workshop "Poznej své pánevní dno" a Cvičení pánevního dna s Mgr. Martinou Nakládalovou, Fyziomami
 • Kurz Poporodní péče o bříško, r. 2018
 • Způsoby komunikace v zátěžových situacích, r. 2018
 • Cyklus Cvičení pánevního dna pro ženy, Mgr. Martina Nakládalová, Fyziomami
 • Kongres pro rodiče, r. 2018
 • Kurz Jemná poporodní péče porodní asistentky, r. 2018
 • Kurz techniky Rebozo, r. 2018
 • Workshop Aromapsychologie, r. 2018
 • "Prosím spinkej" aneb Dětský spánek očima antropologů, r. 2018
 • "Těhotenství a porod, poporodní obnova" Angeliny Martinez Mirandy, r. 2019
 • Kurz Cvičení pro těhotné, r. 2019
 • Konference LaLi "Kojení & Laktace" v Praze, r. 2019
 • Barbara Kosfeld "Bezpečný porod v porodnici jako doma", Praha
 • Webinář Kiss syndrom a novorozenecká žloutenka, UNIPA
 • Odborný seminář a workshop pro porodní asistentky v Brně, r. 2021
 • Cyklus seminářů "Perinatální paliativní péče" r. 2021
 • Konference Laktační ligy, Praha 2021
 • Barbara Kosfeld "Neobvyklé situace v práci PA", Praha 2021
 • Barbara Kosfeld "Bezpečný porod v porodnici jako doma", Praha 2021
 • Online konference "V porodnici nebo doma", PDCAP
 • Barbara Harper "Využití vody a hypnózy během porodu", Praha 2022
 • Odborná konference pro PA, UPOL 2022
 • Kurz kardiotokografie pro PA, Praha 2022
 • "Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky" Mgr. M. Bajerová, KNTB Zlín 2022
 • Barbara Kosfeld "Jak správně přečíst porod a následná bezpečná ranná poporodní péče", Praha 2022
 • "Kam kráčíš, česká sestro?", Zlín
 • Online seminář "Úvod do prenatální a perinatální psychologie" dr. Thomas R. Verny, r. 2022
 • Seminář "Poruchy placenty", KNTB Zlín 2023
 • "5. celostátní konference pro porodní asistentky a studentky s mezinárodní účastí", FZV UPOL, 2023
 • "2. celostátní konference porodní asistence", Brno 2023
 • "Rozvoj návazné poporodní péče poskytované porodními asistentkami v komunitním prostředí", Praha 2023
 • KPR novorozence, 2023
 • Seminář "Hodnocení CTG", doc. Hruban, KNTB Zlín 2023
 • XXXVIII. Neonatologické dny, Zlín 2023
 • Laktační poradenství, Praha 2023
 • Seminář "Prevence a léčba porodnických jizev", Anna Kohutová, KNTB Zlín 2023
 • Kurz "Bezpečná péče komunitní porodní asistentky", Praha 2024
 • "3. celostátní konference porodní asistence", Brno 2024
 • Workshop "Šití porodního poranění", "Laktační poradenství", Brno 2024

Vědecké konference

 • 2021 International scientific conference "Theory and practice in healthcare", Riga (online)
 • 2021 XI. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství, "Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech", Ostrava
 • 2021 ICN Congress, "ICN Student Assembly 2021" (online)
 • 2021 "Inovace ve výuce praxe založené na důkazech", Ostrava
 • 2022 "Demography, Epidemiology and Healthy aging: the viewpoint of geriatrician", Italy (online)
 • 2023 International scientific conference "Sustainable health care", Riga (online)

Aktivní účast na konferenci

 • 2021 International scientific conference "Family - Health - Disease", Wroclaw (online)
 • 2021 International week of collaboration in education and research, "Konference PhD studentů FZV UP", UP Olomouc
 • 2023 "EDUCO 2023", Nitra
 • 2023 "Den perioperační péče", Zlín
 • 2023 International scientific conference "Family - Health - Disease", Kraków
 • 2023 "Inovácie a perspektívy v pomáhajúcich profesiách", Nové Zámky
 • 2023 "Introducing the International Mentor´´ s Role into the Mentoring System for Students of the Doctoral Programme in Nursing II", FZV UP Olomouc
 • 2023 "Nové trendy ve zdravotnických vědách 2023; Quo vadis zdravotnictví", Mezinárodní vědecká konference, Ústí nad Labem

spring 2024  CIDI "Clinical Instruments for Evaluating Health - Development, Evaluation and Implementation", Finsko

Pracovní stáž

 • 2021 ÚPMD Praha
 • 27. 10. 2022 – 23. 11. 2022 Univerzita Komenského v Bratislavě Jesseniova lekárska fakulta v Martine, pracovní stáž
 • 13. 1. – 19. 1. 2024 Turku, Finsko, krátkodobý studijní pobyt

Femina centrum Zlín