Doprovod k porodu

Porod není jen zážitkem na pár hodin, ale zkušeností na celý život. Je tím nejdůležitějším pro vzájemný vztah matky a dítěte. Ve své praxi podporuji ženy na cestě zdravým těhotenstvím, jemným porodem a láskyplným vstupem do mateřství.

Doprovod k porodu zahrnuje:


  • 3x těhotentská poradna před porodem (cca od 36. týdne těhotenství)
  • konzultace porodního plánu a porodu
  • pohotovostní služba v rozmezí od 38. - 42. týdne těhotentství
  • telefonické konzultace (max. délka hovoru 20min.)
  • kontinuální přítomnost u porodu a 2 hodiny po porodu, s podporou bondingu a přirozeného rozvoje kojení
  • až 3x poporodní návštěva v domácím prostředí (dle potřeby)


Služba je omezená z kapacitních důvodů. Nutné po dohodě předem.

Péči porodní asistentky si hradí žena sama. Tato péče není hrazená z pojištění a zdravotní pojišťovny ji nepodporují. Některé pojišťovny proplácí prvotrimestrální screening, předporodní přípravu, cvičení těhotných, pomůcky ke kojení nebo vitamíny - aktuální informace získáte u Vaší pojišťovny.

Kontaktní formulář

Femina centrum Zlín