Porodní plán

02.11.2017

Porodní plán

Přírodní proces, jako je porod, se do detailu naplánovat nedá. Přesto je důležité si svůj porodní plán připravit. Porodní plán je vlastně jakýsi soupis přání, jak by měl náš porod ideálně probíhat. Pro zdravotníky může být porodní plán dobrým komunikačním nástrojem.

Než začnete sepisovat svůj porodní plán, snažte se získat co možná nejvíce informací o tom, v čem si nejste jistá. Běžte na předporodní kurz a poraďte se svou porodní asistentkou. Můžete si promluvit také s maminkami, které mají nedávno porod za sebou.

Důležitá je i spolupráce Vašeho partnera - nezapomeňte, že by měl být o vašich požadavcích a názorech informován a měl by vědět, co od něj budete v době kolem porodu očekávat.

Nezapomínejme, že porodní plán je naše idální představa porodu. K porodu samému bychom měly přistupovat otevřeně, s klidem a vědomím, že jsme pro jeho zdárný průběh udělaly vše. Možná bude nakonec probíhat trochu jinak, než jsme čekaly. I náhoda by měla mít v našem porodním plánu svůj prostor.

Je vhodné se zamyslet:

Jaké místo bude pro můj porod ideální a kam k porodu pojedu?

Kdo by měl o mě v průběhu porodu pečovat a koho chci mít u sebe jako doprovod? 

UKÁZKA PORODNÍHO PLÁNU

Uvedený porodní plán je pouze nástinem možných bodů porodního plánu!

Porodní plán by měl obsahovat důležité údaje jako jsou jméno ženy, datum a podpis.

Plán by měl být napsaný stručně a pokud možno bez chyb::))

Jde v podstatě o vzkaz personálu nemocnice:

 • Prosím o vlídné a nedirektivní jednání se mnou, i otcem dítěte. Rádi bychom vždy předem věděli co se bude dít a proč, v případě komplikací dvojnásob.
 • Pokud se v době porodu (všech jeho fázích) nevyskytnou stavy vážného ohrožení zdraví mého, nebo dítěte, přála bych si, aby zdravotní personál respektoval uvedené body. V případě komplikací se budu řídit pokyny ošetřujícího personálu, dostane-li se mi náležitého vysvětlení. 
 • Personálu porodnice předem děkuji za pochopení, ochotu a trpělivost.
Příprava na porod:
 • Klystýr i holení si zabezpečím sama doma.
 • Ráda bych využila místo klystýru např. přípravku Yall.

Kdo bude přítomen u porodu:

 • Velmi mi záleží na tom, aby byl otec dítěte neustále se mnou (ve všech fázích porodu).
 • Otázka přítomnosti studentů medicíny, porodní asistence a zdravotních škol.
 • Preferuji porod přirozený s porodní asistentkou.

Respektování intimity:

 • Ocenila bych, respektování intimity ve všech porodních fázích, tlumené světlo a co nejmenší hluk.
 • Budu ráda, pokud počet vaginálních vyšetření a délka a počet monitorování, budou snížena na minimum.

První doba porodní:

 • Chtěla bych mít možnost volně se pohybovat, co nejméně připoutaná k přístrojům, využívat sprchu i pomůcky (balón, meditační hudbu, vonné svíčky...).
 • Přeji si mít možnost volně pít i jíst.
 • Ráda bych užívala homeopatika v průběhu porodu.
 • Ráda bych měla přirozený porod, pokračující svým vlastním tempem, z tohoto důvodu si nepřejí žádné způsoby urychlování porodu (protržení blan, oxytocin...), pokud nenastane vážný medicinský důvod.

Druhá doba porodní:

 • Přeji si mít možnost volby a střídání poloh pro vypuzovací fázi (v polodřepu, v kleku, na porodní stoličce, v polosedu...).
 • Nepřeji si podávání jakýchkoli tišících léků, (pouze přírodních - homeopatika, masáže...).
 • Při velmi dlouhém a náročném porodu, preferuji epidurální analgezii.
 • Jsem zásadně proti preventivnímu nástřihu hráze (prováděla jsem pravidelnou masáž hráze).
 • Prosím o aktivní ochranu hráze a podpoření jejího rozvinutí porodní asistentkou.
 • Ráda bych nechala II. fázi porodu volný průběh, bez tzv. řízeného tlačení.

Třetí doba porodní:

 • Ihned po porodu, si přeji miminko položit na své břicho a až po úplném dotepání pupečníku nechat přestřihnutí na otci (bude-li se na to cítit).
 • Miminko si přeji po porodu pouze lehce osušit a přikrýt.
 • Velice ocením pokud vyšetření dítěte budou prováděna na mém břiše.
 • Vážení miminka může počkat 1-2 hodiny po porodu, měření bych ráda odložila až na dobu kdy budeme opouštět nemocnici.
 • Upřednostňuji přirozené odloučení placenty, pouze povzbuzené sáním miminka.
 • Rádi bychom měli možnost u porodu fotografovat a natáčet.
 • Nepřeji si dítě po porodu odnést na novorozenecké oddělení bez mého souhlasu.

Ošetřování miminka:

 • Přeji si aby všechna vyšetření miminka byla prováděna v přítomnosti jednoho z rodičů.
 • Chtěla bych miminko výhradně kojit, proto pokud to nebude bezpodmínečně nutné nepřeji si dítě dokrmovat. Ráda požádám o pomoc při kojení.
 • Velmi mi záleží na tom abych měla miminko po celou dobu hospitalizace u sebe.
 • Prosím o plný rooming-in, nejlépe nadstandartní pokoj.

Komplikace u porodu:

 • Chtěla bych být informována o všech zákrocích, tak abych se mohla podílet (popřípadě otec dítěte) na rozhodování o dalším postupu.
 • Na JIP si přeji zůstat jen po nezbytně nutnou dobu a už tam se pokoušet o kojení.