Psychomotorický vývoj dětí

01.07.2019

Nejdůležitější období z hlediska psychomotorického vývoje dítěte jsou zejména první měsíce života. Zkušenosti a dovednosti dítěte získané v prvním roce jsou pevným základem pro jeho celý život.

Psychomotorický vývoj dítěte je postupný vývoj jednotlivých smyslových a pohybových dovedností, včetně rozvoje řeči. Rozvoj pohybu i řeči souvisí se zdravotním stavem dítěte a jeho vnitřní motivací, která je stimulována zejména dobře rozvinutými smyslovými orgány pro zrak, sluch, hmat, čich a chuť.

Učení se pohybu i řeči je podstatně obtížnější u dětí s poruchou centrální nervové soustavy, vidění nebo slyšení. Přesto ani u zdravých dětí nelze očekávat, že se vývoj bude rozvíjet zcela automaticky a správně. Ze všech podnětů obklopující dítě nejvíce ovlivňuje jeho vývoj osoba, která se o něj pravidelně stará. Zpravidla to bývá matka a otec.

Rodiče mají možnost být s dítětem 24 hodin denně a svým přístupem a pravidelnou péčí zásadně ovlivňují jeho vývoj. Zaslouží si informace o psychomotorickém vývoji dítěte znát.

Řada rodičů přirozeně umí o dítě pečovat správně. Dokáže mu smysluplně a nenásilně naplňovat aktivitu v průběhu dne, aby se mohlo dobře psychicky a fyzicky vyvíjet a prospívat. Někdy ale pouhý cit a instinkty nestačí. Abychom dítě mohli co nejlépe rozvíjet, je důležité se o všetranném vývoji dítěte informovat a dovednostem směřujícím k přiměřenému působení na dítě se učit.

Pokud chceme své dítě dobře rozvíjet, pak v první fázi života - po narození - je zcela zásadní, abychom porozuměli jeho potřebám a citlivě navázali na podmínky nitroděložního života. Tím novorozenci pomůžeme se adaptovat na nové prostředí a citlivě krok po kroku můžeme pokračovat v podpoře jeho rozvoje.

Proč je důležité sledovat co děťátko dělá?

Úroveň zvládnutí potřebných dovedností se u dítěte projeví již do tří let ve způsobu zapojení celého těla. Kvalita zvládnutých dovedností nás ovlivní po celý život:

  • držení celého těla a člověku typický způsob pohybu a chůze
  • zručnost
  • komunikační schopnosti
  • koncetraci a paměť
  • citovou vazbu k rodině a celkového sociálního cítění

Rodiče nemusí své dítě nijak speciálně sledovat ani vyšetřovat. Úplně stačí se mu pravidelně věnovat a běžně o něj pečovat. Při tom jej budou pozorně vnímat a pozorovat jeho spontánní projevy i reakce při společných hrách. Jisté ale je, že nestačí jen vědět, že miminko bude pást koníčky, sedět a kolem jednoho roku by mělo začít chodit::))

V oblasti psychomotorického vývoje je nejvýznamnější KVALITA zvládnutí jednotlivých dovedností a jejich POSLOUPNOST, nikoliv rychlost.

Jaké jsou nejčastější chyby v péči o nejmenší děti?

  • zvedání a pokládání dítěte se záklony hlavičky
  • nošení dítěte s přetěžováním krční a bederní páteře
  • jednostranné nošení
  • nevhodné podmínky k odpočinku a spánku
  • rychlé zacházení a provokace dítěte k pláči

Ať už přirozeně, promyšleně nebo cíleně rodiče pečují o své miminko, svým přístupem zásadně ovlivňují, jak bude dítě spokojené a zdravé, jak bude celkově prospívat a mluvit, jak bude psychicky a fyzicky otužilé, jak bude soustředěné, samostatné a zručné, ukázněné, kreativní, spolupracující a schopné komunikovat, jak se bude vyvíjet a žít.

Pokud by Vás zajímalo, jak můžete podpořit Vaše miminko ve zdravém vývoji již od narození, srdečně Vás zvu do kurzu "Něžná náruč rodičů" ve Zlíně, kde si všechny důležité informace podle stejnojmenné knihy, autorky paní Evy Kiedroňové, projdeme, vysvětlíme a prakticky nacvičíme.

Těším se na Vás!

Lenka