Porodní asistentka

Bc. Lenka Vrlová, DiS.

Jako registrovaná porodní asistentka a laktační poradkyně se věnuji své profesi již od roku 2003.

Mám pracovní zkušenosti na gynekologicko-porodnickém oddělení v KNTB ve Zlíně, ve FN v Olomouci, v privátní ambulanci a na Klinice reprodukční medicíny ve Zlíně. Aktuálně se můžeme setkat na ambulanci porodního sálu, na oddělení šestinedělí KNTB Zlín nebo v mém centru na Kvítkové ve Zlíně. Od roku 2006 vlastním Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Jako lektorka předporodní přípravy připravuji nastávající rodiče k porodu, předávám maminkám informace ohledně kojení a péče o miminko. Jsem instrukturka správné manipulace s miminkem a psychomotorického vývoje s akreditací MŠMT ČR a certifikovaná instruktorka masáže dětí a kojenců. Stále se vzdělávám a vyhledávám aktuální informace, navštěvuji semináře a odborné kurzy k prohloubení si znalostí a mých dovedností. Práce porodní asistentky mě baví a velmi naplňuje.

Jako mladá porodní asistenkta jsem se krátce po ukončení studia cítila nabitá informacemi a přesvědčením, že ze školy vím to nejlepší pro svou praxi. Cesty mě zavedly do Prahy, kde jsem se v průběhu několika let zúčastnila různých vzdělávacích kurzů a setkala se se skvělými lidmi. V praxi mě nejvíce ovlivnilo setkání s německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld. Po absolvování jejího dvouletého kurzu v Porodním domě U Čápa v Praze "Podpora přirozeného porodního procesu a péče o těhotnou, rodičku a ženu v poporodním období v rámci primární porodnické péče" jsem získala nový pohled na roli porodní asistentky a zároveň na porodní proces jako takový. Při porodu mých dětí jsem vše přožila na vlastní kůži::)) Tím se zásadně formovalo mé pracovní směřování v podpoře ženy ve zdravém těhotenství a přirozeném porodu a zároveň k péči o ženu v komunitním prostředí.

Velmi ráda se podělím o cenné rady a zkušenosti, získané nejen na základě svého odborného vzdělání. Je mi ctí a potěšením pracovat se ženami v tomto krásném a zároveň někdy tolik náročném období.

Žiji ve Zlíně, jsem vdaná a jsem maminkou 2 dětí.

Vzdělání, absolvované semináře, konference a kurzy

 • Metody moderní perinatologie, screening, mezioborová spolupráce
 • Zásady přirozené výživy Olomouc
 • Konference "Porodní poranění"
 • Konference "Ca mammy"
 • Konference "Výživa I." - v závislosti na věku a stavu kojence
 • Konference "Porodní asistentka III. tisíciletí"
 • Konference "Výživa II."
 • Krajská konference na porodnické téma
 • Mezinárodní kongres "Pohledy na porod"
 • Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy
 • Fyziologie gravidity a prenatální péče
 • Kojení a fyziologické puerperium
 • Fyziologický porod
 • Celostátní kongres "Porodní asistentka 21.století"
 • Konference "Edukace v porodní asistenci", aktivní účast
 • Konference "Laktační a jiné poradenství"
 • "Využití Bachovy terapie v porodní asistenci"
 • "Nástavbový workshop pro absolventy kurzu PMV"
 • Nejčastější potíže při kojení a jejich řešení, Odborný seminář v Brně
 • Respekt k porodu, Brno 2015
 • "Výživa kojenců a malých dětí", Praha
 • "Tajemství ženského pánevního dna" I., II. Renata Sahani Skálová
 • Kongres XXXI. Neonatologické dny, Zlín
 • "50. konference LaLi. Výživa kojenců a malých dětí", Praha
 • Konference "Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního poradenství a jeho význam v péči o matku a dítě" Medela 2016, Brno
 • Kurz Cvičení pro těhotné a po porodu, Praha 2016
 • Seminář "Zdravé těhotenství, přirozený porod" s německou porodní asistentkou Ingeborg Stadelmann, Brno 2017
 • Workshop "Poznej své pánevní dno" a Cvičení pánevního dna s Mgr. Martinou Nakládalovou, Fyziomami
 • Kurz Poporodní péče o bříško, r. 2018
 • Způsoby komunikace v zátěžových situacích, r. 2018
 • Cyklus Cvičení pánevního dna pro ženy, Mgr. Martina Nakládalová, Fyziomami
 • Kongres pro rodiče, r. 2018
 • Kurz Jemná poporodní péče porodní asistentky, r. 2018
 • Kurz techniky Rebozo, r. 2018
 • Workshop Aromapsychologie, r. 2018
 • "Prosím spinkej" aneb Dětský spánek očima antropologů, r. 2018


 • r. 2005 - 2007 Pilotní kurz "Porodní asistentka v komunitní péči", Porodní dům u Čápa, Praha
 • r. 2006 Kurz Laktační Liga, Laktační poradkyně - zdravotník, Olomouc
 • r. 2005 - 2006 Kurz pro duly, ČAD, Praha
 • r. 2009 Kurz Respektovat a být respektován, Zlín
 • r. 2013 - 2014 Kurz Instruktor psychomotorického vývoje, Praha
 • r. 2016 Kurz Lektor masáží dětí a kojenců, Praha
 • r. 2017 Kurz Motýlí masáže pro novorozeňátka, Brno
 • r. 2018 Kurz Instruktor kondičního posilování, Praha
 • r. 2018 Kurz Průvodkyně zdravým těhotenstvím a porodem, Havířov


 • r. 1995 - 1999 SZŠ a VZŠ Zlín
 • r. 2000 - 2003 Vyšší zdravotnická škola Zlín, obor Diplomovaná porodní asistentka
 • r. 2011 - 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, FZV, obor Porodní asistence
 • r. 2018 Univerzita Palackého v Olomouci, PdF

Femina centrum Zlín